Cosmelan

Cosmelan är en mycket kraftfull behandling mot melasma. Den inleds med en behandling på salongen, men ska efterföljas av 6 månaders användning av Cosmelanproduker.